IT英图

 找回密码
 立刻注册
查看: 2088|回复: 61

[RHCA] 经典红帽认证 视频教程 RHCA赵小明

  [复制链接]
发表于 2017-1-8 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典红帽认证 视频教程 RHCA赵小明
├─RHA-1 企业部署和系统管理(RH401)
│  │  RHCA 401-1(1).avi
│  │  RHCA 401-1(2).avi
│  │  RHCA 401-2(1).avi
│  │  RHCA 401-2(2).avi
│  │  RHCA 401-2(3).avi
│  │  RHCA 401-3(1).avi
│  │  RHCA 401-3(2).avi
│  │  RHCA 401-4(1).avi
│  │  RHCA 401-4(2).avi
│  │  RHCA 401-5(1).avi
│  │  RHCA 401-5(2).avi
│  │  RHCA 401-5(3).avi
│  │  
│  └─401LAB
│          LAB 401-1.avi
│          LAB 401-2.avi
│          LAB 401-3.avi
│          LAB 401-4.avi
│         
├─RHCA-2 企业系统监测和性能调整(RH442)
│      RHCA-442-LAB1.avi
│      RHCA-442-LAB1.avi
│      RHCA-442-LAB2.avi
│      RHCA-442-LAB2.avi
│      RHCA-442-LAB3.avi
│      RHCA-442-LAB3.avi
│      RHCA-442-LAB4.avi
│      RHCA-442-LAB4.avi
│      RHCA-442-LAB5.avi
│      RHCA-442-LAB6.avi
│      
├─RHCA-3 企业存储管理(RH436)
│  │  RHCA 436-1(1).avi
│  │  RHCA 436-1(1).avi
│  │  RHCA 436-1(2).avi
│  │  RHCA 436-1(2).avi
│  │  RHCA 436-1(3).avi
│  │  RHCA 436-1(3).avi
│  │  RHCA 436-2(1-2) .avi
│  │  RHCA 436-2(1-2) .avi
│  │  RHCA 436-2(3).avi
│  │  RHCA 436-2(3).avi
│  │  RHCA 436-2(4).avi
│  │  RHCA 436-2(4).avi
│  │  RHCA 436-3(1).avi
│  │  RHCA 436-3(1).avi
│  │  RHCA 436-3(2).avi
│  │  RHCA 436-3(2).avi
│  │  RHCA 436-4(1).avi
│  │  RHCA 436-4(1).avi
│  │  RHCA 436-4(2).avi
│  │  RHCA 436-4(2).avi
│  │  RHCA 436-4(3).avi
│  │  RHCA 436-4(3).avi
│  │  RHCA 436-5(1).avi
│  │  RHCA 436-5(1).avi
│  │  RHCA 436-5(2).avi
│  │  RHCA 436-5(2).avi
│  │  RHCA 436-6(1).avi
│  │  RHCA 436-6(1).avi
│  │  RHCA 436-6(2).avi
│  │  RHCA 436-6(2).avi
│  │  RHCA 436-6(3).avi
│  │  RHCA 436-6(3).avi
│  │  
│  └─436 LAB
│          RHCA LAB 436(1-2).avi
│          RHCA LAB 436(1-2).wmv
│          RHCA LAB 436-(3-4).avi
│          RHCA LAB 436-(3-4).wmv
│          RHCA LAB 436-(5,7,8).avi
│          RHCA LAB 436-(5,7,8).wmv
│          RHCA LAB 436-(9-1).avi
│          RHCA LAB 436-(9-1).wmv
│          RHCA LAB 436-(9-2,10).avi
│          RHCA LAB 436-(9-2,10).wmv
│         
├─RHCA-4 企业安全:网络服务(RHS333)
│  │  RHCA 333-1(1).avi
│  │  RHCA 333-1(2).avi
│  │  RHCA 333-2(1).avi
│  │  RHCA 333-2(2).avi
│  │  RHCA 333-3(1).avi
│  │  RHCA 333-3(2).avi
│  │  RHCA 333-4(1).avi
│  │  RHCA 333-4(2).avi
│  │  RHCA 333-5(1).avi
│  │  RHCA 333-5(2).avi
│  │  RHCA 333-6(1).avi
│  │  RHCA 333-6(2).avi
│  │  
│  └─333 lab
│          RHCA-333-LAB1(1).avi
│          RHCA-333-LAB1(2).avi
│          RHCA-333-LAB2(4).avi
│          RHCA-333-LAB2(5).avi
│          RHCA-333-LAB2(6).avi
│          RHCA-333-LAB3(7).avi
│         
├─RHCA-5 企业目录服务和认证(RH423)
│  │  RHCA 423-1(1).avi
│  │  RHCA 423-1(1).avi
│  │  RHCA 423-1(2).avi
│  │  RHCA 423-1(2).avi
│  │  RHCA 423-1(3).avi
│  │  RHCA 423-1(3).avi
│  │  RHCA 423-2(1).avi
│  │  RHCA 423-2(1).avi
│  │  RHCA 423-2(2).avi
│  │  RHCA 423-2(2).avi
│  │  RHCA 423-3(1).avi
│  │  RHCA 423-3(1).avi
│  │  RHCA 423-3(2).avi
│  │  RHCA 423-3(2).avi
│  │  RHCA 423-4(1).avi
│  │  RHCA 423-4(1).avi
│  │  RHCA 423-4(2).avi
│  │  RHCA 423-4(2).avi
│  │  RHCA 423-5(1).avi
│  │  RHCA 423-5(1).avi
│  │  RHCA 423-5(2).avi
│  │  RHCA 423-5(2).avi
│  │  
│  └─lab
│          RHCA-423-LAB1(4,5,6).avi
│          RHCA-423-LAB1(4,5,6).wmv
│          RHCA-423-LAB2(7,8).avi
│          RHCA-423-LAB2(7,8).wmv
│          RHCA-423-LAB2(9).avi
│          RHCA-423-LAB2(9).wmv
│          RHCA-423-LAB补充说明.avi
│          RHCA-423-LAB补充说明.wmv
│         
└─RHCA-6 KVM虚拟化(RH318)新增课程
        318-5-1.avi
        318-5-小技巧.avi
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 13:03:01 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 14:58:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-16 13:45:35 | 显示全部楼层
w下载下载好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-18 15:01:12 | 显示全部楼层
policy policy
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 21:48:35 | 显示全部楼层
RHCA-6 KVM虚拟化(RH318)新增课程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 09:51:41 | 显示全部楼层
证 视频教程 RHCA
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-28 09:46:11 | 显示全部楼层
-联科微软新产品技术直播视频课
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立刻注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表